CONTRACTAREA DISCIPLINELOR NEPROMOVATE DIN ANII ANTERIORI