-->

Cadre didactice universitare titulare

Camelia IGNĂTESCU

Decan FDSA

Conf.  univ. dr.

decanlafdsa.usv.ro

Alunica MORARIU

Prodecan FDSA

Conf. univ. dr.

prodecanlafdsa.usv.ro

Ştefan Antonio SANDU

Director DDSA

Prof. univ. dr. hab.

directorlafdsa.usv.ro

Ionel BOSTAN

Dr.H.C.

Prof. univ. dr.

ionel.bostanlafdsa.usv.ro

Ștefănica Aurora CIUCĂ


Prof. univ. dr.

aurora.ciucalafdsa.usv.ro

Călin SCRIPCARU


Prof. univ. dr.

calin.scripcarulafdsa.usv.ro

Adriana Irina BILOUSEAC


Conf. univ. dr.

irina.bilouseaclafdsa.usv.ro

Mioara-Maria DUMITRU


Conf. univ. dr.

maria.dumitrulafdsa.usv.ro

Gabriela NEMŢOI


Conf. univ. dr.

gabriela.nemtoilafdsa.usv.ro

Liana Teodora PASCARIU


Conf. univ. dr.

liana.pascariulafdsa.usv.ro

Răzvan Vasile VIORESCU


Conf. univ. dr.

razvan.vioresculafdsa.usv.ro

Lăcrămioara BĂLAN


Lector univ. dr.

lacramioara.balanlafdsa.usv.ro

Cristina Maria BĂLĂNEASA


Lector univ. dr.

cristina.balaneasalafdsa.usv.ro

Daniela CĂTĂU-VEREŞ


Lector univ. dr.

daniela.catau-vereslafdsa.usv.ro

Dumitrița Nicoleta FLOREA


Lector univ. dr.

dumitrita.florealafdsa.usv.ro

Narcisa Maria GALEŞ


Lector univ. dr.

narcisa.galeslafdsa.usv.ro

Daniela Iuliana LĂMĂŞANU


Lector univ. dr.

daniela.lamasanulafdsa.usv.ro

Marilena Oana NEDELEA


Lector univ. dr.

marilena.nedelealafdsa.usv.ro

Petronela SCUTARIU


Lector univ. dr.

petronela.scutariulafdsa.usv.ro

Lucian Sorin STĂNESCU


Lector univ. dr.

lucian.stanesculafdsa.usv.ro

Ciprian Gabriel UNGUREANU


Lector univ. dr.

ciprian.ungureanulafdsa.usv.ro

Personal administrativ și auxiliar

Elena VULTUR

Secretar Șef Facultate

Ec.

secretar.seflafdsa.usv.ro


ECHIPA Facultății de Drept și Ștințe Administrative – FDSA