-->

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE

Sesiunea IULIE 2020

Înscriere Licență / Disertație : 15.06.2020 - 03.07.2020

1) Cerere înscriere tip (semnată de coordonator); Descarcă de AICI!
2) Copie xerox - Certificat de naştere;
3) Copie xerox - Carte de identitate;
4) Copie xerox - Certificat căsătorie (în cazul absolventelor care au avut în timpul școlarității numele de
căsătorie adăugat)

5) Copie după diploma de bacalaureat

6) Diplomă de licență și suplimentul la diplomă
7) 2 fotografii identice în ținută decentă (pe hârtie fotografică, color, format 3\4 cm; cu numele și
prenumele pe verso)
8) Fișa de urmărire a traseului socio-profesional;
9) Pentru studenții cu taxă – copie după chitanța plătită online la adresa https://www.taxeusv.ro/index.php/product/taxa-sustinere-examen-de-licenta-diploma-absolvire-disertatie-350/  – 350 lei – taxă susținere examende licență sau diserație.

Documentele se trimit pe adresele de email elena.vultur@fdsa.usv.ro  și camelia.holca@fdsa.usv.ro 

 

Declarația de originalitate a licenței/disertației (semnată de coordonator) se leagă la lucrare, nu se depune la secretariat!!!

Ultimele 5 anunțuri publicate