-->Înscrieri Online

Accesează butonul Înscrieri online pentru a te înscrie la Facultatea de Drept și Științe Administrative.

Calendar Admitere Septembrie 2020Programe de studii

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTER – învățământ cu frecvenţă (IF)

Pentru sesiunea de Admitere Septembrie 2020, FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează admitere la următoarele programe:

Metodologie admitere
PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2020


Descarcă formularul probei de testare de 📄 aici


Descarcă formularul probei de testare de 📄 aici
Procedura de admitere onlineÎnscrierea se poate face online la adresa https://admitere.usv.ro
și la sediul facultății noastre (Str. Universităţii 13 Suceava) dacă întâmpinați probleme tehnice.Pași de urmat pentru procedura de admitere online:

➡ Pasul 1: Deschizi adresa web https://admitere.usv.ro

➡ Pasul 2: Selectezi secțiunea de Înscriere

➡ Pasul 3: Pe formularul de înscriere alege Facultatea de Drept și Științe Administrative

➡ Pasul 4: Bifează forma de învățământ dorită: Studii de licență la frecvență (ZI), Sudii de licență la fără frecvență (ID), Studii de Master

➡ Pasul 5: Selectează programul de studiu dorit (Exemplu: Drept)

➡ Pasul 6: Încărcarea documentelor:

  • încărcați documentele (fotografii,scanări)
  • comisia de admitere va verifica documentele și veți fi contactat(ă) telefonic în cazul în care există neconcordanțe sau documente lipsă pentru a finaliza procesul de înscriere

➡ Pasul 7: Selectați dacă doriți să vă înscrieți pe un loc la cămin

➡ Pasul 8: Alegeți modalitatea de plată a taxelor de înscriere

 Dosarul de înscriereDosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de licenţă trebuie să conţină:


a) cerere de înscriere tip;

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);

b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.

c) foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;

d) diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;

e) foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;

f) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

g) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);

i) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc.

j) cartea de identitate/paşaport – 2 copii;

k) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată ONLINE sau de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);

l) 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;

m) dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; 

n) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.


 

Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conţină:


a) cerere de înscriere tip;

b) diploma de bacalaureat în original;

c) diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor de lungă durată/ adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);

c2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă.

d) copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

e) copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

f) cartea de identitate/ paşaport– copie;

g) copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

h) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;

i) 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;

j) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).;

k) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatuluiTaxe pentru concursul de admitere și taxe de școlaritate  • taxă înscriere program de licență (ZI și ID) - 125 Lei o opțiune
  • taxă înscriere program de licență (ZI și ID) mai multe opțiuni (programe de studii alese)  - 200 Lei
  • taxă înscriere program de master - 125 Lei o opțiune
  • taxă înscriere program de master mai multe opțiuni (programe de studii alese)  - 200 Lei

Înmatriculare:

  • Taxă înmatriculare: 125 Lei
  • Avans din taxa de școlarizare achitat la înmatriculare: 700 Lei pentru programul de studii Drept și 350 Lei pentru celelalte programe
Persoană de contact - Admitere 2020

Adresa de email: admiterefdsa2020@gmail.com;
Telefon: 0744781172;
Persoana de contact: Dumitrita Florea